Rượu gừng nghệ hạ thổ được dùng nhiều nhất.

Tinh bột nghệ nguyên chất

Rượu gừng nghệ hạ thổ bà Thạo